Vladimír Dančišin


VOĽBY A VOLEBNÉ SYSTÉMY

TERMINOLOGICKÉ PENZUMISBN 978-80-555-1197-9


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
4

  
A – E
Absolútny väčšinový systém, Adamsova metóda, Alabamský paradox, Alternatívne hlasovanie, Austrálsky hlasovací lístok, Balinského a Youngova teoréma nemožností, Benátsky volebný systém, Binomický volebný systém, Biproporčné metódy, Blackova metóda, Bordova metóda, Burnitz-Varrentrappova metóda, Condorcetov víťaz, Condorcetov porazený, Condorcetova metóda, Condorcetovo kritérium, D´Hondtova metóda, Deanova metóda, Droopova kvóta, Efektívne a prepadnuté hlasy voličov, Eliminačné volebné metódy, Equerova metóda

7

  
F – J
Fixné kvóty, Gerry-mander, Gerrymandering, Gibbard-Satterthwaiteova teoréma, Hagenbach-Bischoffova metóda, Hamiltonova metóda, Hareho eliminačná metóda, Hare-Niemeyerova metóda, Hillova metóda, Hlasovací lístok, Hlasovanie v blokoch, Huntingtonova metóda, Idea pomerného zastúpenia, Imperialiho metóda, Index volatility, Indexy merania (dis)proporčnosti, Indexy fragmentácie politických strán, Jeffersonova metóda

23

  
K – M
Kandidátna listina, Kritérium monotónnosti hlasov, Kritérium monotónnosti mandátov, Kombinovaný volebný systém, Kritérium dodržiavania volebnej kvóty, Kritériá posudzovania volebných systémov, Kritérium jednomyseľnosti, Kritérium konzistencie, Kumulatívne hlasovanie, Limitované hlasovanie, Listinný pomerný volebný systém, Lowndesova metóda, Mayova teoréma, Metóda najväčších absolútnych zostatkov, Metóda najväčších relatívnych zostatkov, Metódy najväčších priemerov, Metóda priemerného ohodnotenia, Metóda uniformnej kvóty, Metódy volebných deliteľov, Metódy volebnej kvóty, Modifikovaná Sainte-Laguëho metóda

37

  
N – R
Nansonova metóda, Negatívna váha hlasu, Negatívny hlas, Neúprimné hlasovanie, Neverní volitelia, Nevyužité (nadbytočné) hlasy, Ostrakizmus, Ostrogorského paradox, Paradox nového štátu, Populačný paradox, Povinné hlasovanie, Pravidlo tretej mocniny, Priamosť volebného práva, Reforma volebného systému, Relatívny väčšinový systém, Reprezentačné paradoxy, Rovnosť volebného práva

52

  
S – Z
Sainte-Laguëho metóda, Schepersova metóda, Schvaľovacia metóda, Strategické hlasovanie, Struyerova metóda, Systém jedného prenosného hlasu, Systém jedného neprenosného hlasu, Tajnosť volebného práva, Taktické hlasovanie, Talianske kvóty, Teoréma jedného vrcholu, Teoréma nemožností, Tranzitívnosť preferencií, Typy volieb Volebná kaucia, Volebná kvóta, Volebná manipulácia, Volebná účasť, Volebné kvórum, Volebné orgány, Volebné systémy, Volebný paradox, Voľba žrebom, Všeobecnosť volebného práva, Vymedzovanie volebných obvodov, Výber volebného systému, Websterova metóda, Willcoxova metóda, Zbor voliteľov

67
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020