Eva Dušenková


Slovenská medaila IISBN 978-80-8068-750-2


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
  
4
6
12
30
4.1  
Španielova škola
32
4.2  
Pribišova škola
36
  
55
5.1  
Ján Koniarek
55
5.2  
František Štefunko
59
5.3  
Andrej Peter
63
5.4  
Rudolf Pribiš
69
5.5  
Erna Masarovičová
74
5.6  
Ladislav Snopek
80
5.7  
Ján Kulich
85
5.8  
Alexander Vika
89
5.9  
Ľudmila Cvengrošová
92
5.10  
Karol Lacko
102
5.11  
Marián Polonský
105
  
108
109
113
  
116
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020