Milan Ferenčík (Ed.), Klaudia Bednárová-Gibová (Ed.)


LANGUAGE, LITERATURE AND CULTURE IN A CHANGING TRANSATLANTIC WORLD II

(PART I: Linguistics, Translation and Cultural Studies)ISBN 978-80-555-0864-1


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
3
5

  
SECTION I: LINGUISTICS

7

15

27

45

60

73

81

92

104

124

132

151

159

169

176

188

199

216

  
SECTION II: TRANSLATION & CULTURAL STUDIES

237

249

256

261

279

288

295

308

317

  

Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020