Marcel Forgáč


Teoretické a umelecké iniciatívy predstaviteľov francúzskeho nového románuISBN 978-80-555-2143-5


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
3
  
4

8

11
2.1  
Teoretické a umelecké iniciatívy Nathalie Sarrautovej
11
2.2  
Teoretické a umelecké iniciatívy Alaina Robbe-Grilleta
19
2.2.1  
Fabula, sujet, príbeh
22
2.2.1.1  
Felixova odpoveď na otázku „Je nový román naozaj antiepický?“ ako pokus o vymedzenie charakteristík fabuly v dielach nového románu
23
2.2.2  
Odmietnutie tyranie významu a poetizačných prostriedkov tradičného románu
26
2.2.2.1  
Felixova odpoveď na otázku „Je nový román antilyrický?“
30
2.2.2.2  
Tri poznámky k lyrickému princípu v novom románe
33
2.2.2.3  
Felixova odpoveď na otázku „Je nový román antidramatický?“
35
2.2.3  
Opis
35
2.2.4  
Naratívna stratégia „oka kamery“ (vo vzťahu k románu Žiarlivosť)
40
2.2.5  
Kategória postavy
52
2.2.6  
Realizácia kategórie času v novom románe
62
2.3  
Teoretické a umelecké iniciatívy Michela Butora
63

66

72

76

  

77
79
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020