Eva Eddy


English Pronunciation for Teacher-Training Study Programmes: Theory, Practice and Methodology of Teaching

Part I: SegmentsISBN 978-80-555-1724-7


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3

6
1.1  
Slovak and English pronunciation – similarities and differences
6
1.2  
English spelling and pronunciation – similarities and differences
8
1.3  
Transcription and pronunciation
9
1.4  
Practice – relationship between letters and speech sounds
10
1.5  
Methodology of teaching – letters versus speech sounds
11

13
2.1  
How speech is produced
13
2.2  
Practice – Production of speech
15
2.3  
Methodology of teaching – Articulators
15

17
3.1  
Segments
17
3.2  
Vowels and consonants
17

19
4.1  
General characteristics of English vowels
19
4.2  
English Pure vowels
21
4.2.1  
English relatively short vowels
23
4.2.2  
English relatively long vowels
24
4.3  
Practice – Pure vowels
26
4.3.1  
English relatively short vowels
26
4.3.2  
English relatively long vowels
27
4.3.3  
Short vowels versus long vowels
27
4.4  
English Diphthongs
29
4.5  
English Triphthongs
30
4.6  
Practice – Diphthongs and Triphthongs
31
4.7  
Methodology of teaching – Vocalic sounds
32

35
5.1  
Description and characteristics of English consonants
35
5.2  
Plosives (Oral stops)
37
5.3  
Fricatives
39
5.4  
Affricates
42
5.5  
Nasals (Nasal Stops)
43
5.6  
Laterals
44
5.7  
Approximants
45
5.8  
Silent letters
46
5.9  
Practice – Consonants
48
5.9.1  
Plosives
48
5.9.2  
Fricatives
48
5.9.3  
Nasals
49
5.9.4  
Approximants
50
5.10  
Methodology of teaching– Consonants
50

53
6.1  
Vocalic sounds
53
6.2  
Consonants
57

61
7.1  
How to prepare the perfect answer
61
7.2  
Example answer
62
7.3  
Practice – examples of tasks presented at final state exams
63
7.3.1  
Spelling versus pronunciation
63
7.3.2  
Vocalic sounds
65
7.3.3  
Consonants
68

75
80
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020