Marián Fedorko, Michal Dvorecký, Martin Surmánek, Emília Charfaoui, Zuzana Karabinošová, Martina Kášová, Slavomíra Tomášková, Júlia Paračková, Lucia Lukáčová


Slowakische Hefte zur Übersetzungsdidaktik und –methodik II

(Übungsentwürfe)ISBN 978-80-555-1179-5


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
3
  
4

6

  
Textsortenkonventionen und Suche nach Paralleltexten
Marián Fedorko, Martin Surmánek

16

  

20

  
Stichwörter und Kollokationen, Arbeit mit Hilfstexten
Martina Kášová, Slavomíra Tomášiková

26

  
Übersetzung von Fremdwörtern
Júlia Paračková, Martin Surmánek

34

37
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020