Eva Eddy


English Pronunciation for Teacher-Training Study Programmes: Theory, Practice and Methodology of Teaching

Part II: SuprasegmentsISBN 978-80-555-1938-8


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list

3
5

1  

7
1.1  
What is a syllable?
7
1.2  
Composition and analysis of syllables in English
7
1.3  
Structure of onsets and codas
9
1.3.1  
Initial clusters
9
1.3.2  
Final clusters
10
1.4  
Practice – Syllable and its structure
12
1.4.1  
Basic syllable structure
12
1.4.2  
Number of syllables
13
1.4.3  
Onset and coda analysis
13
1.5  
Methodology of teaching – Syllable
14

16
2.1  
How stress works in pronunciation
16
2.2  
Stress placement
17
2.2.1  
Stress in simple words
17
2.2.2  
Stress in complex words
18
2.2.2.1  
Derived words
18
2.2.2.2  
Compound words
19
2.2.3  
Strong and weak syllables
20
2.3  
Practice – Word stress
20
2.4  
Methodology of teaching – Word stress
22

25
3.1  
How connected speech works
25
3.2  
Sentence stress and rhythm
25
3.3  
Weak Forms
26
3.4  
Assimilation
28
3.4.1  
Assimilation of voicing
28
3.4.2  
Assimilation of manner
29
3.4.3  
Assimilation of place
29
3.5  
Elision
29
3.6  
Linking
30
3.7  
Practice – Aspects of connected speech
31
3.7.1  
Sentence stress and rhythm
31
3.7.2  
Weak forms
33
3.7.3  
Assimilation
34
3.7.4  
Elision
34
3.7.5  
Linking
35
3.8  
Methodology of teaching – Aspects of connected speech
37

4  

39
4.1  
How intonation works in speech
39
4.2  
Functions of intonation
40
4.3  
Tone unit
42
4.4  
Practice – Intonation
44
4.4.1  
Tones
44
4.4.2  
Functions of intonation
45
4.4.2.1  
Attitudinal function
45
4.4.2.2  
Accentual function
46
4.4.2.3  
Grammatical function
46
4.4.2.4  
Discourse function
48
4.4.3  
Tone unit
48
4.5  
Methodology of teaching – Intonation
49

51
5.1  
How to prepare the perfect answer
51
5.2  
Example answer
51
5.3  
Practice – Examples of tasks presented at final state exams
53
  
A) Syllable
53
  
B) Word and sentence stress
55
  
C) Aspects of connected speech
58
  
D) Intonation
59

62
  
67
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020