Libuša Franková (ed.), Marcela Domenová (ed.)


Spoločnosť a kultúra východného Slovenska

(knižná kultúra, udalosti a osobnosti)ISBN 978-80-555-1208-2


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
3
  
4

  
ŠTÚDIE

6

20

38

53

65

76

97

108

124

132
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020