Eva Eddy


On the interconnections between selected aspects of English grammar in Slovak learners’s acquisitionISBN 78-80-555-0440-7


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list

3

4

  

5

7

10
1.1  
OPENING NOTE
10
1.2  
FOREIGN LANGUAGE
11
1.2.1  
SECOND versus FOREIGN LANGUAGE
11
1.2.2  
ACQUISITION versus LEARNING
12
1.2.3  
ACQUISITION, COMPETENCE and PERFORMANCE
13
1.2.4  
NATURAL ENVIRONMENT versus FORMAL SETTING
14
1.3  
FACTORS GENERALLY CONSIDERED INFLUENTIAL IN FOREIGN LANGUAGE ACQUISITION
16
1.3.1  
THE ROLE OF LANGUAGE ENVIRONMENT
16
1.3.2  
THE ROLE OF INPUT
17
1.3.3  
THE ROLE OF THE FIRST LANGUAGE
18
1.3.4  
INTERNAL PROCESSING
20
1.3.5  
INDIVIDUAL LEARNER DIFFERENCES
22

24
2.1  
THE AIM AND OBJECTIVES OF THE RESEARCH
24
2.2  
TARGET GROUP CHARACTERISTICS
24
2.3  
RESEARCH METHODS
25
2.3.1  
Methods of obtaining research data
25
2.3.1.1  
Questionnaire
25
2.3.1.2  
English grammar test
26
2.3.2  
Methods of processing research data
27
2.3.2.1  
Defining normal distribution and T-test
28
2.3.2.2  
Correlation analysis
29

30
3.1  
GENERAL CHARACTERISTICS
30
3.2  
CORRELATIONS BETWEEN ACTIVE VERB FORMS AND OTHER ASPECTS OF GRAMMAR
31
3.2.1  
Cloze test versus active verb forms
32
3.2.2  
Auxiliary verbs versus active verb forms
32
3.2.3  
Modal verbs versus active verb forms
32
3.2.4  
Conditional clauses versus active verb forms
33
3.2.5  
Passive voice versus active verb forms
33
3.2.6  
Countable/uncountable nouns versus active verb forms
33
3.2.7  
Grammatical articles versus active verb forms
34
3.2.8  
Prepositions versus active verb forms
34
3.2.9  
Summary
34
3.3  
CORRELATIONS BETWEEN AUXILIARY VERBS AND OTHER ASPECTS OF GRAMMAR
35
3.3.1  
Cloze test versus auxiliary verbs
35
3.3.2  
Modal verbs versus auxiliary verbs
35
3.3.3  
Conditional clauses versus auxiliary verbs
36
3.3.4  
Passive voice versus auxiliary verbs
36
3.3.5  
Countable/uncountable nouns versus auxiliary verbs
36
3.3.6  
Grammatical articles versus auxiliary verbs
37
3.3.7  
Prepositions versus auxiliary verbs
37
3.3.8  
Summary
37
3.4  
CORRELATIONS BETWEEN MODAL VERBS AND OTHER ASPECTS OF GRAMMAR
38
3.4.1  
Cloze test versus modal verbs
38
3.4.2  
Conditional clauses versus modal verbs
39
3.4.3  
Passive voice versus modal verbs
39
3.4.4  
Countable/uncountable nouns versus modal verbs
39
3.4.5  
Grammatical articles versus modal verbs
39
3.4.6  
Prepositions versus modal verbs
40
3.5  
CORRELATIONS BETWEEN CONDITIONAL CLAUSES AND OTHER ASPECTS OF GRAMMAR
40
3.4.7  
Summary
40
3.5.1  
Cloze test versus conditional clauses
41
3.5.2  
Passive voice versus conditional clauses
41
3.5.3  
Countable/uncountable nouns versus conditional clauses
41
3.5.4  
Grammatical articles versus conditional clauses
42
3.5.5  
Prepositions versus conditional clauses
42
3.5.6  
Summary
42
3.6  
CORRELATIONS BETWEEN PASSIVE VOICE AND OTHER ASPECTS OF GRAMMAR
43
3.6.1  
Cloze test versus passive voice
43
3.6.2  
Countable/uncountable nouns versus passive voice
43
3.6.3  
Grammatical articles versus passive voice
43
3.6.4  
Prepositions versus passive voice
44
3.6.5  
Summary
44
3.7  
CORRELATIONS BETWEEN COUNTABLE/UNCOUNTABLE NOUNS AND OTHER ASPECTS OF GRAMMAR
44
3.7.1  
Cloze test versus countable/uncountable nouns
45
3.7.2  
Grammatical articles versus countable/uncountable nouns
45
3.7.3  
Prepositions versus countable/uncountable nouns
45
3.7.4  
Summary
45
3.8  
CORRELATIONS BETWEEN GRAMMATICAL ARTICLES AND OTHER ASPECTS OF GRAMMAR
46
3.8.1  
Cloze test versus grammatical articles
46
3.8.2  
Prepositions versus grammatical articles
46
3.8.3  
Summary
47

48

  

50

52

57
  
APPENDIX 1 (QUESTIONNAIRE)
57
  
APPENDIX 2 (ENGLISH GRAMMAR TEST)
58
  
APPENDIX 3 (SCORES ON TESTS)
65
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020