Libuša Franková


Slovenské národné obrodenie 1780-1848

Ideové podnety, ciele, špecifiká, periodizácia, národnoobrobenecké snahyISBN 80-8045-214-8


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Tento dokument je prístupný iba z intranetu Prešovskej univerzity v Prešove
alebo cez službu vzdialeného prístupu EZProxy.
Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2024