Milan Ferenčík (ed.), Klaudia Bednárová-Gibová (ed.)


Discourse and Ideology: Studies in Critical StylisticsISBN 978-80-555-1788-9


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
  
4
  
7

  
Ideology in Legal Language

9

26

  
Ideology in Academic and Political Discourse

41

56

  
Ideology in Tourism and Public Space

71

83

  
Ideology in Speech Presentation

111

126

  

140
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020