Milan Ferenčík (ed.), Klaudia Bednárová-Gibová (ed.)


Discourse and Ideology: Studies in Critical StylisticsISBN 978-80-555-1788-9


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
3
  
4
  
7

  
Ideology in Legal Language

9

26

  
Ideology in Academic and Political Discourse

41

56

  
Ideology in Tourism and Public Space

71

83

  
Ideology in Speech Presentation

111

126

  

140
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020