Marián Fedorko


Dvojjazyčný onomaziologický slovník (finančníctvo, hospodárstvo, priemysel)

Príspevok ku zvyšovaniu jazykovej kompetencie študentov prekladateľstva a tlmočníctvaISBN 978-80-555-2033-9


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
3
  
4

5

14

22

24
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020