Marián Fedorko


Dvojjazyčný onomaziologický slovník (finančníctvo, hospodárstvo, priemysel)

Príspevok ku zvyšovaniu jazykovej kompetencie študentov prekladateľstva a tlmočníctvaISBN 978-80-555-2033-9


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Tento dokument je prístupný iba z intranetu Prešovskej univerzity v Prešove
alebo cez službu vzdialeného prístupu EZProxy.
Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020