Eva Eddy


ENGLISH PHONETICS AND PHONOLOGY FOR STUDENTS OF PRE-SCHOOL AND ELEMENTARY EDUCATIONISBN 978-80-555-1191-7


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
  
4

6
1.1  
Slovak versus English
6
1.2  
Letters of the alphabet versus transcription symbols
7
1.3  
Transcription equals pronunciation
7
1.4  
Transcription equals pronunciation
8
1.5  
Exercises – Spelling versus pronunciation
9

10
2.1  
Speech production where we are unaware of it
10
2.2  
Speech production where we are aware of it – Articulators
10
2.3  
Exercises – Speech production
11

12
3.2  
English vowels
12
3.1  
Vowels and Consonants
12
3.2.1  
English Pure Vowels
14
3.2.1.1  
Description and characteristics of pure vowels
14
3.2.1.2  
English relatively short vowels
15
3.2.1.3  
English relatively long vowels
16
3.2.1.4  
Pure vowels in American English
16
3.2.1.5  
Exercises – Vocalic sounds
17
3.2.1.5.1  
English relatively short vowels
17
3.2.1.5.2  
English relatively long vowels
17
3.2.1.5.3  
Short vowels versus long vowels
18
3.2.2  
English Diphthongs
18
3.2.2.1  
Definition characteristics of diphthongs
18
3.2.2.2  
Exercises – Diphthongs
20
3.2.3  
English Triphthongs
20
3.2.3.1  
Definition and characteristics of triphthongs
20
3.2.3.2  
Exercises – Triphthongs
20
3.2.4  
Exercises – Vocalic sounds (Review)
21
3.3  
English Consonants
23
3.3.1  
Description and characteristics of English consonants
23
3.3.2  
Plosives (Oral stops)
24
3.3.2.1  
Description and characteristics of plosives
24
3.3.2.2  
Pronunciation of plosives
26
3.3.2.3  
Exercises – Plosives
26
3.3.3  
Fricatives
27
3.3.3.1  
Description and characteristics of fricatives
27
3.3.3.2  
Pronunciation of fricatives
27
3.3.3.3  
Exercises – Fricatives
28
3.3.4  
Affricates
29
3.3.4.1  
Description and characteristics of affricates
29
3.3.4.2  
Pronunciation of affricates
29
3.3.5  
Nasals (Nasal Stops)
29
3.3.5.1  
Description and characteristics of nasals
29
3.3.5.2  
Pronunciation of nasals
30
3.3.5.3  
Exercises – Nasals
30
3.3.6  
Laterals
31
3.3.6.1  
Description and characteristics of laterals
31
3.3.6.2  
Pronunciation of laterals
31
3.3.7  
Approximants
32
3.3.7.1  
Description and characteristics of approximants
32
3.3.7.2  
Pronunciation of approximants
32
3.3.7.3  
Exercises – Approximants
32
3.3.8  
Exercises – Consonants (Review)
33

4  

35
4.1  
Syllable Structure in English
35
4.2  
Exercises – Syllable
37

38
5.1  
General characteristics
38
5.2  
Stress Placement
39
5.2.1  
Stress in simple words
39
5.2.2  
Stress in complex words
40
5.2.2.1  
Derived words
40
5.2.2.2  
Compound words
41
5.2.3  
Strong and Weak syllables
42
5.3  
Exercises – Word Stress
42

44
6.1  
Introductory note
44
6.2  
Sentence stress and Rhythm
44
6.2.1  
Basic terminology
44
6.3  
Rhythm
45
6.4  
Weak Forms
45
6.5  
Assimilation
47
6.5.1  
Assimilation of voicing
47
6.5.2  
Assimilation of manner
48
6.5.3  
Assimilation of place
48
6.6  
Elision
48
6.7  
Linking
49
6.8  
Exercises – Aspects of connected speech
49
6.8.1  
Sentence stress
49
6.8.2  
Weak forms
50
6.8.3  
Rhythm
50
6.8.4  
Assimilation
51
6.8.5  
Elision
51
6.8.6  
Linking
51

7  

53
7.1  
Definition of intonation
53
7.2  
Tone unit
53
7.3  
Functions of intonation
53
7.4  
Exercises – Intonation
55
7.4.1  
Tones
55

56
58
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020