Patricia Schneiderová, Daniel Šimčík


Počúvanie hudby v 3. ročníku základnej školy s využitím prostriedkov tvorivej dramatikyISBN 978-80-555-0776-7


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
  
4

5

7

16
3.1  
Antonín Dvořák: Tanec škriatkov
19
3.1.1  
Pracovný list k skladbe Tanec škriatkov
24
3.2  
Iris Szeghyová: Ťaví pochod; Namrzený papagáj; Opičky šibalky
29
3.2.1  
Notový zápis skladieb
35
3.3  
Camille Saint-Saëns: Labuť
37
3.4  
Camille Saint-Saëns: Sliepky a kohúty
43
3.5  
Maurice Ravel: Pavana Šípovej Ruženky
51
3.6  
Július Letňan: Flauta
60

  

69
70
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020