Mária Sačková, Igor Deraj


Učebné texty z logiky I.

(aristotelovská logika, výroková logika, dejiny logiky)ISBN 978-80-555-0988-4


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Tento dokument je prístupný iba z intranetu Prešovskej univerzity v Prešove
alebo cez službu vzdialeného prístupu EZProxy.
Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2024