Lenka Regrutová (Ed.), Simona Šoltésová (Ed.)


20 rokov mediálnych štúdií v PrešoveISBN 978-80-555-1925-8


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
  
4

5

9
10

16

21

26

  

29

35

39

43

49

54

61

  
SPOMIENKA NA...
Ján S. Sabol

67

  

69

  
O SKÚSENOSTI DOTYKU A GESTÁCH
Simona Šoltésová

73

76
98
122
126
139
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020