Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutor/EditorNázovPrac.
MAREK TOMÁŠIKRESHUFFLED LYRICS
A Comparative Study of Christina Rossetti’s ‘Remember’ and Robert Smith’s ‘Treasure’ based on Jan Firbas’ Theory of Functional Sentence Perspective
FF
MAREK TOMÁŠIKARTFUL SMITHERY: INTERTEXTUAL LINKS BETWEEN SONG LYRICS AND THEIR LITERARY COUNTERPARTS
FF
SLAVOMÍRA TOMÁŠIKOVÁGEGENWÄRTIGE DEUTSCHE LEXIKOLOGIE
FF
SLAVOMÍRA TOMÁŠIKOVÁPREKLAD PRÁVNYCH TEXTOV Z NEMECKÉHO DO SLOVENSKÉHO JAZYKA
FF
SLAVOMÍRA TOMÁŠIKOVÁPREKLAD ODBORNÉHO TEXTU Z OBLASTI PRÁVA
FF
ZUZANA ŤAPAJOVÁORÁLNA MIKROBIOLÓGIA
FZO
ZDENKA UHEROVÁFACHDEUTSCH FÜR KRANKENPFLEGE
FZO
ZDENKA UHEROVÁDEUTSCH UNKOMPLIZIERT
PU
ZDENKA UHEROVÁMODERNIZAČNÉ ASPEKTY DIDAKTICKÝCH ŠTÝLOV V TELOVÝCHOVNOM PROCESE
PU
ZDENKA UHEROVÁIMPLEMENTÁCIA MODERNÝCH TECHNOLÓGII DO VÝUČBY ODBORNÉHO CUDZIEHO JAZYKA
Zborník príspevkov z vedecko-odbornej konferencie konanej 29.11.2013 v rámci riešenia projektu KEGA č. 049PU-4/2012
PU
ZDENKA UHEROVÁDEUTSCH IM HEBAMMENBERUF
PU
ZDENKA UHEROVÁFACHTEXTE AUS DEM BEREICH GESUNDHEITSWESEN
PU
ANNA VALCEROVÁSVETOVÁ LITERATÚRA I.
Kapitoly z obdobia staroveku a stredoveku
FF
KLAUDIA VALDMANOVÁENGLISH FOR NURSES I
FZO
KLAUDIA VALDMANOVÁENGLISH FOR NURSES II
FZO
KLAUDIA VALDMANOVÁENGLISH FOR DENTAL HYGIENISTS
FZO
KLAUDIA VALDMANOVÁPRAGMATICKÉ A SOCIOLINGVÁLNE ASPEKTY V UČEBNICIACH ANGLICKÉHO JAZYKA PRE ZDRAVOTNÍCKY PERSONÁL
PU
KLAUDIA VALDMANOVÁENGLISH FOR DENTAL HYGIENISTS
PU
KLAUDIA VALDMANOVÁENGLISH FOR BIOLOGISTS AND LABORATORY TECHNICIANS
PU
INGRIDA VAŇKOVÁCHAPTERS IN BUSINESS CORRESPONDENCE
FF