Mária Poliaková


Vybrané kapitoly zo štúdia judaizmu a islamuISBN 978-80-555-0394-3


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3

4
1.1  
Mystika v judaizme
4
1.2  
Posvätnosť ľudského života ako kľúčová definícia židovskej etiky
14
1.3  
Chápanie princípu odvety a odpustenia vo vývoji biblickej morálky
24
1.4  
Smrť, vzkriesenie a posmrtný život človeka v chápaní judaizmu
32
1.5  
Úloha a postavenie židovskej ženy v ortodoxnom a v progresívnom judaizme
41
1.6  
Úvod do dejín židovského školstva
50

62
2.1  
Osobná zbožnosť moslimov a ich hľadanie Boha
62
2.2  
Postoj islamu k bioetickým problémom
71
2.3  
Saudskoarabský režim a vláda wahhábovskej doktríny
81
2.4  
Náboženské a mravné základy Európy v kontexte islamu
89
2.5  
Možnosti a sloboda vzdelávania v islame
98
2.6  
Strach z nepoznaného ako buditeľ spoločenských konfliktov
106
2.7  
Význam globalizácie a jej dôsledky na vzťah medzi islamom a Západom
118
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020