Anna Petríková


Praktické cvičenia z ruského jazyka pre 2. ročník

Zimný semesterISBN 978-80-8068-596-6


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
  
4
  
Turizmus. Doprava
Туризм. Транспорт
5
  
Telekomunikačné spojenie. Mobil. Internet. Pošta
Связь. Телефон. Телетайп. Интернет. Почта
31
  
Mesto a dedina
Город и деревня
50
  
Služby. Hotely. Bývanie. Návštevy.
Сфера обслуживания. Гостиницы. Проживание. Квартира. Гости
67
  
Obchody
Магазины
90
  
Stravovanie
Питание
110
132
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020