Ivana Pirohová (ed.)


Úloha andragogiky v spoločnostizaloženej na vedomostiach

Zborník príspevkov zo slovensko-českej vedeckej konferencieISBN 978-80-8068-691-8


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
  
6
8
16
30
39
46
56
67
80
96
103
113
120
135
149
  
158
171
180
196
202
211
219
  
Rómovia a učiaca sa spoločnosť
Marek LUKÁČ – Silvia LUKÁČOVÁ
225
233
242
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020