Martina Petríková


TVORBA AKO INŠPIRÁCIA

Z recenzií a odborných prác publikovaných v časopise Tvorba, revue pre literatúru a kultúru, a vo vybraných literárnych periodikáchISBN 978-80-555-1918-0


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
  
4

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

24

26

28

31

33

35

37

39

41

43

45

48

52

54

56

59

61

63

  
ČÍTANIE Z BODNÁROVEJ BÁSNICKEJ KNIHY Z PERIFÉRIÍ
(Dušičky – Vianoce – Veľká noc)

66

69

71

75

77

79

81

83
86
  
88
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020