Anna Petríková


Praktické cvičenia z ruského jazyka pre 3. ročník

Zimný semesterISBN 978-80-8068-598-0


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
  
4
  
Etnografia. Tradície a obyčaje
Этнография. Традиции, обычаи русского и словацкого народов
6
  
Štátne a cirkevne sviatky
Государственные и церковные праздники
47
  
Svet rastlín
Растительный мир
90
  
Svet živočíchov
Животный мир
130
  
Poľnohospodárstvo
Сельское хозяйство
165
201
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020