Lenka Poľaková


SLOVNÍK FRÁZ A USTÁLENÝCH SLOVNÝCH SPOJENÍ PRE TLMOČENIE KONFERENČNÝCH PODUJATÍ A FIREMNÝCH PREZENTÁCIÍ

(nemecko – slovenský)ISBN 978-80-555-1698-1


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
  
5

13
1.1  
Otvorenie konferencie
14
1.1.1  
Uvítacie frázy, pozdravy, oslovenia
14
1.1.2  
Cieľ podujatia
17
1.1.3  
Poďakovania
21
1.2  
Frázy týkajúce sa programu
24
1.2.1  
Všeobecná ponuka podujatia
24
1.2.2  
Priebeh programu podujatia
26
1.3  
Diskusné frázy
29
1.3.1  
Začiatok diskusie
29
1.3.2  
Cieľ diskusie
29
1.3.3  
Vedenie diskusie
30
1.4  
Priebeh diskusie
32
1.4.1  
Vyjadrenie názoru
32
1.4.2  
Argumentačné reťazce
33
1.4.3  
Prechodné frázy
35
1.4.4  
Frázy pre podrobnejšie rozvinutie myšlienky
36
1.4.5  
Frázy za účelom zdôraznenia
36
1.4.6  
Frázy vzťahujúce sa na otázku/problém
38
1.4.7  
Záverečné frázy
39

40
2.1  
Orientácia na zákazníka
41
2.2  
Frázy orientujúce sa na životné prostredie
46
2.3  
Frázy vzťahujúce sa na kompetenciu a profesonalitu
50
2.4  
Frázy zahŕňujúce spoľahlivosť, dlhodobosť, trvalú udržateľnosť
54
2.5  
Frázy vyzdvihujúce garanciu a skúsenosť
56
2.6  
Frázy naznačujúce zanietenie, výkonnosť a úspech
59
2.7  
Frázy vyjadrujúce dôležitosť spolupracovníkov, kolegov, tímového ducha
61
2.8  
Partnerstvo
64
2.9  
Orientovanie sa na riešenia
67
2.10  
Dôsledná, neustále overovaná kvalita
70
2.11  
Podniková filozofia
73
2.12  
Perspektívy do budúcnosti, budúce ciele
76
2.13  
Krátke predstavenie podniku
79
2.14  
Frázy s oživujúcim efektom
80
2.14.1  
Motivujúce zvolania
80
2.14.2  
Slogany so slovom „kvalita“
81
2.14.3  
Rétorické otázky
82
2.14.4  
Mottá
82

85
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020