Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutor/EditorNázovPrac.
EVA EDDYON THE INTERCONNECTIONS AMONG SELECTED ASPECTS OF ENGLISH GRAMMAR IN SLOVAK LEARNERS’S ACQUISITION
FF
EVA EDDYON THE INVOLVEMENT OF COGNITIVE PROCESSES IN THE ACQUISITION OF ENGLISH GRAMMAR BY SLOVAK LEARNERS
FF
EVA EDDYENGLISH PHONETICS AND PHONOLOGY FOR STUDENTS OF PRE-SCHOOL AND ELEMENTARY EDUCATION
FF
EVA EDDYENGLISH PRONUNCIATION FOR TEACHER-TRAINING STUDY PROGRAMMES: THEORY, PRACTICE AND METHODOLOGY OF TEACHING
Part I: Segments
FF
EVA EDDYENGLISH PRONUNCIATION FOR TEACHER-TRAINING STUDY PROGRAMMES: THEORY, PRACTICE AND METHODOLOGY OF TEACHING
Part II: Suprasegments
FF
ANNA ELIAŠOVÁZÁZNAMNÍK KLINICKEJ PRAXE PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR PÔRODNÁ ASISTENCIA I
FZO
ANNA ELIAŠOVÁ7. MEDZINÁRODNÝ TÝŽDEŇ DENTÁLNEJ HYGIENY A PREVENCIE SLOVENSKO 07–09.05.2012
1. MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA 10–11.05.2012

k projektu „Ergonómia práce a jej vplyv na rast kvality života a spoločenskej praxe“
FZO
ANNA ELIAŠOVÁMETODIKA HODNOTENIA VÝSLEDKOV CHIRURGICKEJ LIEČBY ÚRAZOVÝCH STAVOV HORNEJ KONČATINY
FZO
KARIN FÁBROVÁPRÍSPEVKY K SLOVENSKÝM DEJINÁM
FF
RASTISLAV FEČROZVOJ DELTOVÉHO SVALSTVA V TRÉNINGU KULTURISTOV Z FYZIOLOGICKO-BIOMECHANICKÉHO ASPEKTU
FS
RASTISLAV FEČINDIVIDUALIZÁCIA OBJEMOVÉHO TRÉNINGU V KULTURISTIKE
FS
RASTISLAV FEČVÝVIN REAKČNÝCH SCHOPNOSTÍ NA SVETELNÉ PODNETY U DETÍ 1. – 4. ROČNÍKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY
FS
MARIÁN FEDORKOSLOWAKISCHE HEFTE ZUR ÜBERSETZUNGSDIDAKTIK UND – METHODIK II
(Übungsentwürfe)
FF
MARIÁN FEDORKOUČEBNICA A CVIČEBNICA TLMOČENIA 1
FF
MARIÁN FEDORKODVOJJAZYČNÝ ONOMAZIOLOGICKÝ SLOVNÍK (FINANČNÍCTVO, HOSPODÁRSTVO, PRIEMYSEL)
Príspevok ku zvyšovaniu jazykovej kompetencie študentov prekladateľstva a tlmočníctva
FF
VLADIMÍR FEDORKOETICKÁ VÝCHOVA V PRIMÁRNEJ ŠKOLE
PF
VLADIMÍR FEDORKO A KOL.PROSOCIÁLNA VÝCHOVA V MATERSKEJ ŠKOLE
PF
VLADIMÍR FEDORKO A KOL.AKO NEBYŤ GROBIANOM
(Príručka nielen pre deti v materskej škole)
PF
VLADIMÍR FEDORKOAKO SA (NE)HÁDAŤ
PF
MILAN FERENČÍKA SURVEY OF ENGLISH STYLISTICS
FF