Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutor/EditorNázovPrac.
MARTA ČERNOTOVÁMANUÁL PRE ŠTUDENTOV A CVIČNÝCH UČITEĽOV K PEDAGOGICKEJ PRAXI
FHPV
MÁRIA ČIŽMÁROVÁBOTANICKÉ NÁZVY V UKRAJINSKÝCH NÁREČIACH VÝCHODNÉHO SLOVENSKA
FF
VLADIMÍR DANČIŠINFILOZOFICKÁ FAKULTA V PREŠOVE 1959 – 2009
Jubilejný zborník k 50. výročiu ustanovenia Filozofickej fakulty v Prešove
FF
VLADIMÍR DANČIŠINPOLITICKÝ SYSTÉM USA
Vybrané kapitoly
FF
VLADIMÍR DANČIŠINVOĽBY A VOLEBNÉ SYSTÉMY
terminologické penzum
FF
LUCIA DANČIŠINOVÁCITÁCIA AKO INTERTEXTUÁLNY ZNAK V AKADEMICKOM DISKURZE
FMEO
PATRIK DERFIŇÁKRELIGIONES
Zborník z dejín relígií
FF
PATRIK DERFIŇÁKHISTORICKÁ GEOGRAFIA I.
(Osobnosti)
FF
ĽUBICA DERŇÁROVÁZÁZNAMNÍK KLINICKEJ PRAXE PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR OŠETROVATEĽSTVO
FZO
ĽUBICA DERŇÁROVÁPOTREBY ČLOVEKA A OŠETROVATEĽSKÝ PROCES II.
FZO
ĽUBICA DERŇÁROVÁPOTREBY ČLOVEKA A OŠETROVATEĽSKÝ PROCES I.
FZO
ĽUBICA DERŇÁROVÁKOMUNIKÁCIA S PACIENTMI S POSTIHNUTÍM SLUCHU
Zborník príspevkov
FZO
ĽUBICA DERŇAROVÁQUO VADIS ZDRAVOTNÍCTVO
Zborník príspevkov z vedecko – odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou
FZO
MARCELA DOMENOVÁČLOVEK – SPOLOČNOSŤ A DEJINY
(osobnosti v dejinách)
FF
MARCELA DOMENOVÁZ DEJÍN ŠĽACHTICKÝCH KNIŽNÍC NA SLOVENSKU I.
FF
MARCELA DOMENOVÁČLOVEK, TELESNÁ KULTÚRA, ŠPORT A STAROSTLIVOSŤ O ZDRAVIE V KONTEXTE DEJÍN
FF
MARCELA DOMENOVÁZ DEJÍN ŠĽACHTICKÝCH KNIŽNÍC NA SLOVENSKU II.
(fragmenty – pramene – sídla)
FF
MARCELA DOMENOVÁŠĽACHTA A ŠĽACHTICKÉ KNIŽNICE NA VÝCHODNOM SLOVENSKU
(sídla – každodennosť – knižná kultúra)
FF
MARCELA DOMENOVÁŠĽACHTA A JEJ KNIŽNICE
(Po stopách šľachtických knižníc na východnom Slovensku)
FF
MARCELA DOMENOVÁSPOLOČNOSŤ A DEJINY
(človek – priestor – kultúra)
FF