Anna Eliašová, Beáta Kollárová, Jozef Bujňák, Peter Kľoc, Martina Reľovská, Ľudmila Miženková, Daniela Rybárová, Monika Guľašová, Ivana Argayová


Metodika hodnotenia výsledkov chirurgickej liečby úrazových stavov hornej končatinyISBN 978-80-555-1055-2


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
5
  
7

9
1.1  
Funkčná anatómia hornej končatiny
9
1.2  
Úvod do diagnostických postupov so zameraním na poranenia hornej končatiny
13
1.3  
Úvod do terapeutických postupov zlomenín
15
1.4  
Traumatické poškodenie hornej končatiny
18
1.4.1  
Poranenia v oblasti ramenného pletenca
18
1.4.2  
Poranenia v oblasti lakťa
25
1.4.3  
Poranenia v oblasti ruky
31
1.5  
Komplikácie úrazov
35

37
2.1  
Generické nástroje hodnotenia kvality života
43
2.2  
Nástroje hodnotenia kvality života zamerané na ruku
44
2.3  
Nástroje hodnotenia kvality života zamerané na lakeť
44
2.4  
Nástroje hodnotenia kvality života zamerané na rameno
45

47
3.1  
Materiál a metodika
48
3.2  
Výsledky
50
3.3  
Diskusia a závery
62

64
4.1  
Ciele práce a metodika
64
4.2  
Charakteristika výskumného súboru
65
4.3  
Výsledky
67
4.4  
Diskusia a závery
70

  

74
75
  
76
77
87
89
  
90
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020