Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutor/EditorNázovPrac.
PETER DORČÁKMARKETING A E-BUSINESS
FMEO
JÁN DRENGUBIAKINTRODUCTION À L’ANALYSE DES TEXTES LITTÉRAIRES NARRATIFS
FF
JÁN DRENGUBIAKL’ENFANT
Actes de la XXVe Université française d’été de l’Association Jan Hus Brno (VNJH Brno), Kokošovce, 28 juin – 1er juillet 2016
FF
TATIANA DUBAYOVÁŠTUDENT NA CESTE K PRAXI
Zborník príspevkov z Prvej študentskej vedeckej konferencie v odbore špeciálna a liečebná pedagogika
PF
TATIANA DUBAYOVÁŠTUDENT NA CESTE K PRAXI II
Zborník príspevkov zo Študentskej vedeckej konferencie v odbore špeciálna pedagogika a liečebná pedagogika 15. – 16. máj 2013
PF
MARIANA DUBRAVSKÁPRINCIPLES OF ECONOMICS – TEXTBOOK FOR FOREIGN STUDENTS
FMEO
ELVÍRA DUDINSKÁZÁKLADY MARKETINGU
FMEO
IRINA DUDINSKÁKRÍZA V POLITIKE – POLITIKA V KRÍZE?
Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 15. – 16. február 2012
FF
ANDREJ DUPEJHISTORICKO - KRITICKÝ ÚVOD A VÝKLAD LISTU SV. APOŠTOLA PAVLA FILIPSKÝM KRESŤANOM (1. KAPITOLA)
PBF
ANDREJ DUPEJHISTORICKO - KRITICKÝ VÝKLAD LISTU SV. APOŠTOLA PAVLA FILIPSKÝM KRESŤANOM (2. - 4. KAPITOLA)
PBF
MÁRIA DUPKALOVÁSÚČASNÉ ASPEKTY PEDAGOGICKEJ PROFESIE
Recenzovaný zborník z elektronickej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou
FHPV
MÁRIA DUPKALOVÁMEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ ELEKTRONICKÁ KONFERENCIA PRE DOKTORANTOV, VEDECKÝCH PRACOVNÍKOV A MLADÝCH VYSOKOŠKOLSKÝCH UČITEĽOV PREŠOV 2011
FHPV
JÁN DUPLÁKACTA FACULTATIS STUDIORUM HUMANITATIS ET NATURE UNIVERSITATIS PREŠOVIENSIS. PRÍRODNÉ VEDY. ROČNÍK XXXXI.
Matematika - Fyzika - Technická výchova
FHPV
JÁN DUPLÁKAFINNÁ A EUKLIDOVSKÁ GEOMETRIA
FHPV
JÁN DUPLÁKMATEMATIKA PRE MANAŽÉRKY
FHPV
JÁN DUPLÁKZOBRAZENIA A KUŽEĽOSEČKY
FHPV
EVA DUŠENKOVÁSLOVENSKÁ MEDAILA I DIEL
FF
JOZEF DŽUKAMOTIVÁCIA A EMÓCIE ČLOVEKA
FF
JOZEF DŽUKAZÁKLADY PEDAGOGICKEJ PSYCHOLÓGIE
FF
JOZEF DŽUKAPSYCHOLOGICKÉ DIMENZIE KVALITY ŽIVOTA
Psychological Dimensions of Life Quality
FF