Ján Duplák


Zobrazenia a kužeľosečkyISBN 80-8068-417-0


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
  

1
  
15 Afinné zobrazenie a jeho analytické vyjadrenie
1
  
16 Invarianty afinných zobrazení
7
  
17 Určenosť afinného zobrazenia
9
  
18 Priame a nepriame afinity
10

12
  
19 Rovnobežné premietanie
12
  
20 Perspektívna afinita
14
  
21 Podobné zobrazenia
16
  
22 Zhodné zobrazenia
20

24
  
23 Afinity na priamke
24
  
24 Afinity na rovine
24
  
25 Zhodnosti na rovine
27
  
26 Zhodnosti na E_3
31
  
27 Podobnosti na rovine
32

35
  
28 Podobnosť a zhodnosť útvarov v E_n
35
  
29 Použitie zobrazení
39

47
  
30 Projektívna rovina
47

57
  
31 Definícia kužeľosečky
57
  
32 Prienik priamky s kužeľosečkou
57
  
33 Dotyčnice a singulárne body kužeľosečky
60
  
34 Polárne vlastnosti kužeľosečiek
62
  
35 Metrické vlastnosti kužeľosečiek
65

69
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2019