Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutor/EditorNázovPrac.
MILAN FERENČÍKLANGUAGE, LITERATURE AND CULTURE IN A CHANGING TRANSATLANTIC WORLD
International conference proceedings (April 22-23, 2009)
FF
MILAN FERENČÍKLANGUAGE, LITERATURE AND CULTURE IN A CHANGING TRANSATLANTIC WORLD II
(PART I: Linguistics, Translation and Cultural Studies)
FF
MILAN FERENČÍKDISCOURSE AND IDEOLOGY: STUDIES IN CRITICAL STYLISTICS
FF
ANTON FOGAŠGEOGRAFIA SVETA
Regionálnogeografická charakteristika kontinentov, svetadielov a oceánov so zreteľom na ich špecifiká
FHPV
MARCEL FORGÁČEXISTENCIALIZMUS A SLOVENSKÁ LITERATÚRA
(interpretácia foriem existenciálnej rétoriky v dielach Dominika Tatarku, Jána Johanidesa a Rudolfa Slobodu)
FF
MARCEL FORGÁČTEORETICKÉ A UMELECKÉ INICIATÍVY PREDSTAVITEĽOV FRANCÚZSKEHO NOVÉHO ROMÁNU
FF
LIBUŠA FRANKOVÁSLOVENSKÉ NÁRODNÉ OBRODENIE 1780-1848
Ideové podnety, ciele, špecifiká, periodizácia, národnoobrobenecké snahy
FF
ERIKA FRANKOVÁVYUŽITIE INTERAKTÍVNEJ TABULE VO VYUČOVANÍ ANGLICKÉHO JAZYKA V PRIMÁRNEJ EDUKÁCII
PU
LIBUŠA FRANKOVÁSPOLOČNOSŤ A KULTÚRA VÝCHODNÉHO SLOVENSKA
(knižná kultúra, udalosti a osobnosti)
FF
MIROSLAV FRANKOVSKÝVYBRANÉ KAPITOLY SOCIÁLNEJ PSYCHOLÓGIE PRE MANAŽÉROV
FMEO
IVETA GAL DRZEWIECKAČLOVEK SO ZNEVÝHODNENÍM (POSTIHNUTÍM, HENDIKEPOM) V LITERATÚRE PRE DETI A MLÁDEŽ A V INKLUZÍVNEJ EDUKÁCII
Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Prešov, 18. – 19. október 2018
PF
ANNA ELIAŠOVÁPÔRODNÁ ASISTENCIA 1
FZO
MIROSLAVA GAVUROVÁLINGVOKULTÚRNY ASPEKT V PREKLADE ESEJE
FF
GITA GEREMEŠOVÁÚVOD DO RELIGIONISTIKY
(Terminologické penzum)
FF
GITA GEREMEŠOVÁZBORNÍK ŠTÚDIÍ A ODBORNÝCH ČLÁNKOV Z DEJÍN RELÍGIÍ
PU
GITA GEREMEŠOVÁRELIGIONISTIKA
FF
GITA GEREMEŠOVÁZBORNÍK ŠTÚDIÍ A ODBORNÝCH ČLÁNKOV Z DEJÍN RELÍGIÍ II.
PU
MARTA GERMUŠKOVÁTVORIVOSŤ V ŠKOLE – ŠKOLA TVORIVOSTI
FF
MARTA GERMUŠKOVÁTVORIVOSŤ V ŠKOLE – ŠKOLA TVORIVOSTI 3
FF
MICHAL GLEVAŇÁKCIRKEVNOSLOVANSKÉ VERZIE BOŽSKEJ LITURGIE SV. JAKUBA, BRATA PÁNOVHO, PRVÉHO JERUZALEMSKÉHO BISKUPA
PU