Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutor/EditorNázovPrac.
VASIL GLUCHMANMORÁLKA MINULOSTI Z POHĽADU SÚČASNOSTI
Zborník abstraktov
FF
VASIL GLUCHMANMETODOLOGICKÉ A METODICKÉ OTÁZKY Z BIOETIKY V SÚČASNOSTI
Zborník abstraktov prihlásených referátov na medzinárodnú regionálnu konferenciu UNESCO
FF
VASIL GLUCHMANETICKÉ MYSLENIE MINULOSTI A SÚČASNOSTI (ETPP 2017/17): ETIKA V MINULOSTI – MINULOSŤ V ETIKE
FF
VASIL GLUCHMANETICKÉ MYSLENIE MINULOSTI A SÚČASNOSTI (ETPP 2017/18): ČLOVEK V SÚČASNEJ ETIKE
FF
LENKA GOGOVÁKĽÚČOVÉ KOMPETENCIE PRE CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE V.
Zborník príspevkov Centra celoživotného a kompetenčného vzdelávania Prešovskej univerzity v Prešove
PU
LENKA GOGOVÁKĽÚČOVÉ KOMPETENCIE PRE CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE VI.
Zborník príspevkov Centra celoživotného a kompetenčného vzdelávania Prešovskej univerzity v Prešove
PU
LENKA GOGOVÁKĽÚČOVÉ KOMPETENCIE PRE CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE VII
Zborník príspevkov Centra celoživotného a kompetenčného vzdelávania Prešovskej univerzity v Prešove
PU
VLADISLAV GREŠLÍKIKONY 17. STOROČIA NA VÝCHODNOM SLOVENSKU
FHPV
GABRIELA GUMANOVÁPRONUNCIATION FEATURES OF GENERAL AMERICAN ENGLISH AND RECEIVED PRONUNCIATION IN RELATION TO STANDARD SLOVAK
FF
KAROL GURSKÝŠPORT A POHYBOVÁ AKTIVITA V PREVENCII A LIEČBE
FZO
ĽUBOMÍR GUZIСБОРНИК
Zborník vedeckých príspevkov grantového seminára, 17. októbra 2003 KRaT FF PU Prešov
FF
ĽUBOMÍR GUZIJAZYKOVÉ FORMY PRAVDY, OMYLU A LŽI V RUSKO-SLOVENSKÝCH JAZYKOVÝCH KULTÚROLOGICKÝCH POROVNÁVANIACH
Zborník vedeckých príspevkov grantového seminára 21.6.2005 na KRaT FF PU Prešov
FF
MARTIN HAJDUKŽIDIA NA VÝCHODNOM SLOVENSKU V 20. ROKOCH 20. STOROČIA
FF
PETER HAĽKOUNINFOS 2011
Zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou
UK
PETER HAĽKOELEKTRONICKÝ ZBORNÍK PRÍSPEVKOV Z 11. MEDZINÁRODNÉHO SEMINÁRA CASLIN 2004
(Čingov - Slovenský raj, 5.-9. september 2004)
PU
PETER HAĽKOCULTURE, LANGUAGE AND LITERATURE ACROSS BORDER REGIONS
Conference Proceedings II.
PU
PETER HAĽKOVÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI FILOZOFICKEJ FAKULTY PREŠOVSKEJ UNIVERZITY V PREŠOVE
(1997–2008)
PU
PETER HAĽKOBIBLIOGRAFIA PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI KATEDRY GEOGRAFIE A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FHPV PU (1997 – 2011)
PU
HELENA HARAUSOVÁPROCESNÉ PRÍSTUPY V MANAŽÉRSTVE KVALITY
FMEO
MAREK HAVRILASLOVENSKÁ HISTORIOGRAFIA V ROKOCH 1945 - 1968
FF