Anna Eliašová (ed.), Eva Kovaľová (ed.), Wioletta Mikuľáková (ed.), Gabriela Kuriplachová (ed.)


7. Medzinárodný týždeň dentálnej hygieny a prevencie Slovensko 07-09.05.2012
1. Medzinárodná vedecká konferencia 10-11.05.2012

k projektu „Ergonómia práce a jej vplyv na rast kvality života a spoločenskej praxe“ISBN 978-80-555-0575-6


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
  
12
  
13

17

  
Prevencia a fyzioterapia bolestivosti krčnej chrbtice u dentálneho hygienika
Bc. Cyril Grus, Bc. Antónia Hrnčiarová, Katedra fyzioterapie

18

  
Nové možnosti liečby ťažkej parodontitídy u rizikových pacientov
Doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD., Mgr. Lucia Hudáková, PhDr. Daniel Jordán, PhD., PhDr. Gabriela Kuriplachová, Katedra dentálnej hygieny

19

  
Kto je rizikový pacient v zubnej ambulancii, čo nám „hrozí“ pri ošetrovaní rizikového pacienta
Doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD., Dr. Alice Müller (Nemecko), Mgr. Lucia Hudáková, PhDr. Daniel Jordán, PhD., Katedra dentálnej hygieny

20

21

  
Vieme čo je preventívna prehliadka? Čo vyšetruje zubný lekár a čo dentálny hygienik? Čo patrí k neinvazívnej a čo k invazívnej liečbe?
MUDr. Tatiana Klamárová, Doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD., PhDr. Gabriela Kuriplachová, Mgr. Lucia Hudáková, Katedra dentálnej hygieny

22

  
Plán prevencie a liečby u detí s rampantným (agresívnym) zubným kazom
MUDr. Tatiana Klamárová, Mgr. Lucia Hudáková, PhDr. Gabriela Kuriplachová, PhDr. Daniel Jordán, PhD., Katedra dentálnej hygieny

23

  
Edukačné cvičenie s deťmi predškolského veku
PhDr. Gabriela Kuriplachová, Mgr. Lucia Hudáková, Marianna Bugošová

24

  
Realizácia projektu „Zdravý úsmev“ u detí 2. ročníka ZŠ. Názorná ukážka vyučovacej hodiny
PhDr. Gabriela Kuriplachová, Mgr. Lucia Hudáková, Marianna Bugošová

25

  
Efektivita spolupráce dentálneho hygienika a zubného lekára
Doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD., PhDr. Daniel Jordán, PhD., PhDr. Gabriela Kuriplachová, Mgr. Lucia Hudáková

26

  
Kazuistiky ošetrenia rizikových pacientov. Plán liečby, plán preventívnych opatrení.
MUDr. Tatiana Klamárová, MUDr. Tatiana Čarnoká, PaedDr. Ivana Fedurcová, PhDr. Daniel Jordán, PhD., Mgr. Lucia Hudáková, Katedra dentálnej hygieny

27

28

30

  
Súvislosť úrovni somatickeho zdravia detí s prietokom závažnosti procesu zubného kazu
Kazaková R.V., Bilyščuk М. V., Lukjanenko N. S., Voľak М. N., Djačuk Е. J., Melnik V. S., Ukrajina

31

  
Ergonomic principles of organization of the dentist of laser sources
PhD Associate Professor M. K. Dobrovolskaya, V. M. Heley, N. I. Heley, Ukrajina

33

  
The effectiveness of assistant dental hygienist in a complex of health care to children of school age
PhD Associate Professor M. K. Dobrovolskaya, V. M. Heley, N. I. Heley, Ukrajina

34

36

  
Physical and mathematical substantiation of using ultrasound for estimating the state of teeth’s hard tissues
I. M. Bohdan, O. M. Bohdan, V. Yu. Bihanych, M. V. Lyakhina, A. A. Vasko, Ukrajina

37

39

40

  
Children motivation features for daily oral hygiene
Doc. Klitynska O., PhD, doc. Pyndys T., PhD, Rozlutska V., Ass. Kornyenko L., PhD, Ukrajina

42

  

43

  
Metódy riadenia interdisciplinárnych procesov
Dr. h. c. prof. PhDr. Anna Eliašová, PhD., Dr. h. c. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., Doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD., PhDr. Kamila Kociová, PhD., PaedDr. Ivana Fedurcová, PhDr. Daniel Jordán, PhD.

44

  
Dentálna hygiena a jej vplyv na rast kvality života
Doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD., Dr. h. c. prof. PhDr. Anna Eliašová, PhD., PhDr. Daniel Jordán, PhD., PaedDr. Ivana Fedurcová

45

  
Vytvorenie a využitie audiovizuálnych pomôcok pri edukácii študentov v odbore dentálna hygiena. Oblasť – ergonómia práce v dentálnej hygiene a jej vplyv na efektivitu a kvalitu práce pri ošetrení pacienta.
PhDr. Daniel Jordán, PhD., Doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD., Dr. h. c. prof. PhDr. Anna Eliašová, PhD., Dr. h. c. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., Peter Jurčák

46

  
Ergonomická parametrizácia stomatologického pracoviska
Dr. h. c. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., Doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD., Dr. h. c. prof. PhDr. Anna Eliašová, PhD., PhDr. Kamila Kociová, PhD., PaedDr. Ivana Fedurcová, PhDr. Wioletta Mikuľáková, PhD.

47

  
Analýza výsledkov merania tvaru a funkcie pohybového systému pri fyziologickej norme a v patológii
PhDr. Kamila Kociová, PhD., PhDr. Wioletta Mikuľáková, PhD., Dr. h. c. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., Mgr. Eva Labunová, Mgr. Petra Homzová, Katedra fyzioterapie

48

  
Vybrané parametre hodnotiace kvalitu posturálneho systému zubných lekárov, dentálnych hygienikov a študentov vysokých škôl
PhDr. Wioletta Mikuľáková, PhD., PhDr. Kamila Kociová, PhD., Mgr. Eva Labunová, Mgr. Petra Homzová, Dr. h. c. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., Katedra fyzioterapie FZO PU v Prešove

49

  
Výsledky dynamickej analýzy držania tela a pohybu
Mgr. Eva Labunová, Mgr. Lucia Kendrová, PhDr. Kamila Kociová, PhD., PhDr. Wioletta Mikuľáková, PhD., Mgr. Petra Homzová, Katedra fyzioterapie FZO PU v Prešove

50

  
Komparácia výsledkov nameraných hodnôt v sledovaných skupinách
Mgr. Lucia Kendrová, Mgr. Eva Labunová, PhDr. Kamila Kociová, PhD., PhDr. Wioletta Mikuľáková, PhD., Mgr. Petra Homzová, Katedra fyzioterapie FZO PU v Prešove

51

  
Ergonómia a fyziológia práce sestier
PhDr. Miriam Ištoňová, PhD., Katedra fyzioterapie FZO PU v Prešove

52

  
Stan wysklepienia stóp 15 letnich chłopców trenujących piłkę nożną i taniec nowoczesny
Dr hab. prof. nadzw. Dariusz Mucha, Prof. dr hab. Tadeusz Kasperczyk, Mgr Teresa Mucha, Mgr Łukasz Karaś, Nowy Targ, Poľská republika

54

  
Taping medyczny jako forma aktywizacji naturalnego procesu leczenia dolegliwości bólowych kręgosłupa
Dr Halina Romualda Zięba, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Nowy Targ, Poľská republika

55
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020