Rastislav Feč


Rozvoj deltového svalstva v tréningu kulturistov z fyziologicko-biomechanického aspektuISBN 978-80-8068-625-3


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3

5

  

7

10
1.1  
Estetický a optický význam deltového svalstva
10
1.2  
Zdravotný význam deltového svalstva
10
1.3  
Význam deltového svalstva v súťažnej kulturistike
12

13
2.1  
Štruktúra svalu
13
2.2  
Fyziologická podstata svalovej kontrakcie
16
2.3  
Energetické krytie svalovej práce
20
2.4  
Adaptácia organizmu na tréningové zaťaženie
26
2.4.1  
Adaptácia organizmu na silové zaťaženie
26
2.4.2  
Adaptácia organizmu na vytrvalostné zaťaženie
27
2.5  
Typy únavy a ich fyziologické zdôvodnenie
28
2.6  
Ramenný kĺb
30
2.7  
Svaly ramena
33
2.7.1  
Svalstvo hrudníka a chrbta zúčastňujúce sa pohybu v ramennom kĺb
35
2.7.2  
Svaly ramenného pletenca
44
2.7.3  
Svaly zapojené pri pohybe pletenca hornej končatiny
52
2.7.4  
Svaly zapojené pri pohybe v kĺbe ramennom
52

55
3.1  
Biomechanická analýza jednotlivých kategórií cvičení
57
3.2  
Cvičenia zamerané na prednú hlavu deltového svalu
64
3.3  
Cvičenia zamerané na strednú hlavu deltového svalu
77
3.4  
Cvičenia zamerané na zadnú časť deltového svalu
85
3.5  
Cvičenia zamerané na rozvoj trapézového svalu
90

95
4.1  
Cyklovanie športovej prípravy
98
4.1.1  
Makrocyklus
98
4.1.2  
Mezocyklus
100
4.1.3  
Mikrocyklus
102
4.1.4  
Tréningová jednotka
103
4.2  
Športová forma
106

107
5.1  
Tréningové princípy
107
5.1.1  
Všeobecné tréningové princípy
107
5.1.2  
Princípy vychádzajúce z techniky cvičení
110
5.1.3  
Princípy založené na základe manipulácie s usporiadaním cvičení
117
5.1.4  
Princípy založené na základe manipulácie s intenzitou a objemom zaťaženia
120
5.1.5  
Princípy založené na základe časového usporiadania
124
5.1.6  
Komplexné tréningové princípy
126
5.2  
Strečing v tréningu kulturistov
128
5.3  
Cyklovanie športovej prípravy v kulturistike
131
5.3.1  
Typy tréningových jednotiek v kulturistike
131
5.3.1.1  
Klasický typ tréningovej jednotky
131
5.3.1.2  
Sekvenčný tréning – P.H.E (Peripheral Heart Action)
131
5.3.1.3  
Kruhový tréning
132
5.3.1.4  
Kruhový tréning s rešpektovaním princípu svalového prekrvenia
132
5.3.1.5  
Tréning 10 x 10
133
5.3.1.6  
Tréning Heavy Duty
133
5.3.1.7  
Tréning Power Factor
135
5.3.1.8  
Tréning Mega Rep
136
5.3.1.9  
Trojsériový tréning
136
5.3.1.10  
Tréning Devastating Double Blast
137
5.3.1.11  
Tréning Basic Isolation Double Split
137
5.3.1.12  
Tréning 6 + 20 superset
138
5.3.1.13  
Multisetový tréning antagonistov
139
5.3.2  
Tréningové mikrocykly v kulturistike
140
5.3.2.1  
Princíp nedeleného tréningu
142
5.3.2.2  
Princíp rozštiepeného tréningu - split
142
5.3.2.2.1  
Dvojitý split
143
5.3.2.2.2  
Trojitý split
146
5.3.2.2.3  
Štvoritý split
147
5.3.2.2.4  
Pätitý split
148
5.3.2.3  
Zásady tvorby tréningových programov
149
5.3.2.3.1  
Príklady rozdelenia tela
150
5.3.2.4  
Princíp fázovania tréningu
152
5.3.3  
Tréningové mezocykly v kulturistike
152
5.3.4  
Tréningový makrocyklus v kulturistike
153
5.3.4.1  
Prípravné obdobie
153
5.3.4.1.1  
Prvá časť prípravného obdobia – objemový tréning
153
5.3.4.1.1.1  
Fyziologické zdôvodnenie svalovej hypertrofie v kulturistike
155
5.3.4.1.1.2  
Metóda rozvoja sily v objemovom tréningu
158
5.3.4.1.2  
Druhá časť prípravného obdobia – objemovo tvarovací tréning
163
5.3.4.1.3  
Predsúťažná príprava – rysovací tréning
163
5.3.4.2  
Hlavné obdobie
164
5.3.4.3  
Prechodné obdobie
164
5.4  
Perspektívny tréningový plán
164
5.5  
Tréningové programy pre rozvoj deltového svalstva
165
168

  

169

  

173

174

176
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020