Andrej Dupej


Historicko - kritický výklad listu sv. apoštola Pavla filipským kresťanom (2. - 4. kapitola)ISBN 978-80-555-1478-9


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
  
4

6
1.1  
Láska a pokora svätého apoštola Pavla (Flp 2, 1-4)
6
1.2  
Isus Christos ako príklad pokory - Christologický hymnus (Flp 2, 5-11)
10
1.2.1  
Existencia Božieho obrazu (Flp 2, 6)
12
1.2.2  
Existencia ľudskej podoby (Flp 2, 7-8)
14
1.2.3  
Existencia osláveného Isusa Christa (Flp 2, 9-11)
18
1.3  
Vernosť, poslušnosť, čistota a radosť (Flp 2, 12 -18)
21
1.4  
Timotej a Epafrodit (Flp 2, 19-30)
28

38
2.1  
Proti falošným učiteľom alebo pravá spravodlivosť (Flp 3, 1-6)
38
2.2  
Apoštolova chvála v Christu (Flp 3, 7 -16)
44
2.3  
Dobrý a zlý príklad (Flp 3, 17-21)
56

66
3.1  
Bratské napomenutie Evodie a Syntyche (Flp 4, 1-9)
66
3.2  
Poďakovanie svätého apoštola Pavla za dary (Flp 4, 10-20)
85
3.3  
Záverečné pozdravy (Flp 4, 21-23)
101

  

103
104
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020