Ján Duplák


Afinná a Euklidovská geometriaISBN 80-8068-262-3


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
1
2

  
AFINNÉ PRIESTORY

3
3
8
13
17
22
26
  
7 Uhly
33
35

  
EUKLIDOVSKÉ PRIESTORY

38
38
41
48
54
58
60

62
  
A Relácie, binárne operácie
62
  
B Vektorové priestory
65

70
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2019