Ján Duplák (ed.)


Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Nature Universitatis Prešoviensis. Prírodné vedy. Ročník XXXXI.

Matematika - Fyzika - Technická výchovaISBN 80-8068-260-7


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
1

  
MATEMATIKA

3
3
17

  
FYZIKA

27
27
33
39
53
67
71
79
83
95
103

  
TECHNICKÁ VÝCHOVA

107
107
119
125
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2019