Mária Dupkalová (ed.), Tina Hudáková (ed.), Imrich Ištvan (ed.)


Súčasné aspekty pedagogickej profesie

Recenzovaný zborník z elektronickej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťouISBN 978-80-555-1274-7


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
4
  
5

  
Sekcia 1: FILOZOFICKÉ ATRIBÚTY EDUKÁCIE

8

20

27

  
Sekcia 2: SOCIOLOGICKÉ DETERMINANTY V PEDAGOGICKEJ PROFESII

43

  
Sekcia 3: EMOCIONÁLNE A PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY PEDAGOGICKEJ PROFESIE

55

63

  
Sekcia 4: DIDAKTICKÉ A PREDMETOVÉ ASPEKTY PEDAGOGICKEJ PROFESIE

72

77

85

94

104

113

121

126

134

139

  
Sekcia 5: METODOLOGICKÉ NÁVRHY, VÝSLEDKY A VÝSTUPY

146

157

165

175

185

192

202

215

226
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020