Mariana Dubravská


Principles of Economics – textbook for foreign studentsISBN 978-80-555-1741-4


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
3
  
5

6
1.1  
Scarcity and Efficiency
6
1.2  
Microeconomics and macroeconomics
6
1.3  
The three problems of economic organization
8
1.4  
Market, command and mixed economies
9
1.5  
What is market?
9
1.6  
Market equilibrium
10
1.7  
Markets and Economic Efficiency
10
1.8  
The Invisible Hand and „Perfect Competition“
12
1.9  
Trade, Money and Capital
12

14
2.1  
The Application of Demand and Supply
14
2.2  
Production and Business Organization
18
2.3  
The Analysis of Costs
19

22
3.1  
The Behaviour of Perfectly Competitive Markets
22
3.2  
Imperfect competition and Its Polar Case of Monopoly
24
3.3  
Oligopoly and Monopolistic Competition
26

29
4.1  
Labor Market
29
4.2  
Land
31
4.3  
Capital
31

35
5.1  
The Tools of Government Policy
35
5.2  
Curbing market power
37
5.3  
Protecting the Environment
38
5.4  
Efficiency vs Equality: the big tradeoff
39

42
6.1  
Measuring economic activity
45
6.2  
Consumption and Investment
46
6.3  
Business Cycles and The Theory of Aggregate Demand
48
6.4  
The Multiplier Model
49

54
7.1  
Money and Central Banking
54
7.2  
Central Banking and Monetary Policy
56

59
8.1  
International vs. Domestic Trade
59
8.2  
Comparative advantage and protectionism
61
8.3  
Managing the global economy
62
8.4  
World economy
63

67
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020