Andrej Dupej


Historicko - kritický úvod a výklad listu sv. apoštola Pavla filipským kresťanom (1. kapitola)ISBN 978-80-555-1477-2


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
  
4

6
1.1  
Filip II. cisár macedónsky – zakladateľ mesta Filipy
6
1.2  
Archeologický a historický pohľad na mesto Filipy
6
1.3  
Egnatia odós – cesta Via Egnatia
16
1.4  
Počiatky Cirkvi vo Filipách a udalosti pri jej vzniku
18
1.5  
Autor listu
24
1.6  
Autentickosť listu
27
1.7  
Integrita listu
28
1.8  
Čas a miesto napísania listu
30
1.9  
Príčiny napísania listu
32
1.10  
Štruktúra listu filipským kresťanom
33

35
2.1  
Úvodný pozdrav svätého apoštola Pavla (Flp 1, 1-2)
35
2.2  
Modlitba svätého apoštola Pavla (Flp 1, 3-11)
47
2.3  
Väznenie svätého apoštola Pavla (Flp 1, 12-20)
67
2.4  
Láska a túžba po Christovi svätého apoštola Pavla (Flp 1, 21-26)
79
2.5  
Vernosť Evanjeliu bez strachu a vytrvalosť (Flp 1, 27-30)
85

  

91
92
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020