Peter Dorčák, František Pollák


Marketing a e-BusinessISBN 978-80-555-0137-6


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
3
  
5

6
1.1  
Úvod do marketingu- definícia pojmu Marketing
6
1.2  
Internet- Definícia pojmu Internet
7
1.3  
Internet v marketingu
10
1.4  
Marketingový Mix a Internet
18
1.5  
Propagácia všeobecne
22

28
2.1  
Porovnanie tradičných médií s internetom
28
2.2  
Základné typy internetovej reklamy
31

  

51
3.1  
Moderný pojem: e-Business
51
3.2  
Faktory pôsobiace na e-Business
55
3.3  
Typy e-Business
56
3.4  
Bariéry e-Businessu
62
3.5  
Predpovede a budúci rast elektronického obchodovania
64

66
4.1  
Typy elektronického obchodu
67
4.2  
Transakčné mechanizmy
68
4.3  
Elektronické aukcie
69
4.4  
Elektronické predajné (forward) aukcie
72

76
77
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020