Zoltán Borbély (ed.), Annamária Kónyová (ed.)


Historia Nostra

Sociálno historické štúdie zo spoločnej slovensko-maďarskej minulostiISBN 978-80-555-1345-4


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list

3

18

33

  

47

64

  

76
  
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020