Jelena Ivanovna Breusová, Anna Petríková


Praktické cvičenia z ruského jazyka pre 4. ročník

Zimný semesterISBN 80-8068-440-5


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list

  

3

  

4

  
Strojný priemysel
Машиностроениe

6

  
Stavebný priemysel
Строительная промышленность

18

  
Chemický a chladiarenský priemysel
Химическая и холодильная промышленность

33

  
Farmaceutický a kozmetický priemysel
Фармацевтическая и косметическая промышленность

44

  
Potravinársky priemysel
Пищевая промышленность

73

85

108
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020