Jelena Ivanovna Breusová, Anna Petríková


Praktické cvičenia z ruského jazyka pre 2. ročník

Letný semesterISBN 80-8068-422-7


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list

  

3

  

4

  
Masmédiá. Knižné vydavateľstvá. Vedecké inštitúcie. Knižnice
Масс-медиа. Издательства. Научные институты. Библиотеки

6

  
Divadlo. Kinematografia. Cirkus
Театр. Кинематография. Цирк

26

  
Hudba
Музыка

49

  
Výtvarné umenie
Изобразительное искусство

69

  
Architektúra
Архитектура

92

  
Úžitkové umenie
Прикладное искусство

108

123
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020