Magdaléna Bilá


Lectures in English Phonetics and PhonologyISBN 978-80-555-1656-1


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
3

5
1.1  
Phonetics & phonology
5
1.2  
Sounds, phonemes and allophones
5
1.3  
Distinctive features
6
1.4  
IPA Symbols and transcription
7

10
2.1  
Communication
10
2.2  
Verbal communication
10
2.3  
The Speech Organs
13

19
3.1  
Voice/source
19
3.2  
Linguistic phonetic treatments of phonation
20
3.3  
Articulation
27

29
4.1  
Segments: vowels and consonants
29
4.2  
Vowel Characteristics
29
4.3  
Classification of vowels: cardinal vowels
31
4.4  
BBC Vowels (Pure)
33
4.5  
Vowel Quality
36
4.6  
Diphthongs
38

43
5.1  
Plosives
44
5.2  
Fricatives/Sibilants/Spirants/Constrictives
49
5.3  
Affricates /Semi-Occlusives
53
5.4  
Nasals
54
5.5  
Laterals
56
5.6  
Approximants
57

60

66

72

77
9.1  
Nature of Intonation
77
9.2  
Terminology: pitch and F0
78
9.3  
Values
79
9.4  
Pitch height and pitch contour (Laver 1994)
79
9.5  
Pitch assumptions (Laver 1994)
79
9.6  
Pitch range and pitch span (Laver 1994)
79
9.7  
Tone languages and Intonation languages
80
9.8  
Essential Tones in English
80
9.9  
Hierarchical relationship of units of speech signal (Roach 2009)
81
9.10  
Description of English tones
81
9.11  
Functions of Intonation (Roach 2009)
82

89
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020