Magdaléna Bilá, Alena Kačmárová, Ingrida Vaňková, Gabriela Gumanová, Klaudia Bednárová-Gibová, Eva Eddy


A Handbook of English and Slovak Linguistic Terminology

Príručka anglickej a slovenskej terminológie jazykovedyISBN 978-80-555-1991-3


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
3
5

  
Anglicko - slovenská časť

  
A
8
  
B
18
  
C
21
  
D
36
  
E
44
  
F
49
  
G
54
  
H
58
  
I
61
  
J
68
  
L
69
  
M
73
  
N
81
  
O
85
  
P
86
  
Q
101
  
R
102
  
S
106
  
T
117
  
U
121
  
V
122
  
W
124
  
Z
125

  
Slovensko - anglická časť

  
A
126
  
B
132
  
133
  
D
135
  
E
139
  
F
142
  
G
145
  
H
146
  
I
149
  
J
153
  
K
154
  
L
162
  
M
165
  
N
170
  
O
172
  
P
174
  
R
183
  
187
  
T
201
  
U
205
  
V
206
  
209

212
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020