Michal Bočák (ed.), Juraj Rusnák (ed.)


Médiá a text 3

Mediálny text: variácie mediálneho diskurzu - popkultúraISBN 978-80-555-0667-8


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
5
  
7

9

15

26

33

40

49

  

55

69

74

84

99

107

118

130

141

148

161

170

178

  
Seksualność i erotyzm w mediach
Zbigniew Wróblewski – Andrzej Lipczyński

193
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2019