Monika Bosá


Feministické korene sociálnej práceISBN 978-80-555-0775-0


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
4
  
6

  
ČASŤ I.
FEMINIZMUS V DEJINÁCH SOCIÁLNEJ PRÁCE

9
1  
Dejiny sociálnej práce
10
2  
Ženské hnutie a feministické hnutie v sociálnej práci
19
  
Hull House: ideálne spojenie feminizmu a sociálnej práce
21

  
ČASŤ II.
MIESTO FEMINIZMU V PROFESIONALIZÁCII SOCIÁLNEJ PRÁCE

25
3  
Profesionalizácia sociálnej práce
26
  
Profesionalizácia – nejasný pojem
26
  
Sociálna práca ako „ženská“ profesia
29
4  
Feminizmus v (profesionalizovanej) sociálnej práci
34
  
Vlastná profesia
34
  
Profesné organizácie
35
  
Medzinárodné hnutie v sociálnej práci
37
5  
Sociálna práca ako (ženská) veda
39
  
Vzdelávanie v sociálnej práci
43
6  
Feminizmus a sociálna práca na východe Európy
47

  
ČASŤ III.
MATKY SOCIÁLNEJ PRÁCE

52
  
Alice Masaryková
54
  
Elena Maróthy-Šoltésová
55
  
Jane Addams
56
  
Alice Salomon
57
  
Ilsa von Arlt
58
  
Berta Pappenheim
59
  
Josephine Butler
60

  

61
63
  
Zdroje fotografií
68
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020