Michal Bočák (ed.), Juraj Rusnák (ed.)


Médiá a text IIISBN 978-80-8068-888-2


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list

  

3

5

6

18

27

36

  
Fíčer v spravodajstve
Blažena GARBEROVÁ

49

53

63

73

81

86

  
Fenomén textu
Jozef KERTÉS

92

97

109

116

123

  
O jazyku bulváru
Pavol ODALOŠ

128

133

143

156

170

185

192

196

209

221

  
Informácia v rozhlase
Viera SMOLÁKOVÁ

233

238

  

246

257

265

274

279

286

290
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020