Zuzana Straková (ed.)


HOW TO TEACH IN HIGHER EDUCATION: SELECTED CHAPTERSISBN 978-80-555-1655-4


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
6
8

10
1.1  
Teacher in Higher Education
1.1.1  
Teacher Beliefs
1.1.2  
Teacher Style and Roles
1.2  
Learner in Higher Education
1.2.1  
Motivation and Attitudes
1.2.2  
Self-esteem, Risk-taking and Anxiety
1.2.3  
Learning Preferences and Learning Strategies
1.3  
Approaches in Higher Education

30
2.1  
The Essence of Lectures
2.1.1  
Facing Problems by Stakeholders
2.1.2  
Generating and Maintaining Interest
2.1.3  
Organisation and Structure
2.2  
The Essence of Seminars
2.2.1  
Teaching Objectives and Learning Outcomes
2.2.2  
Collaborative and Cooperative Learning
2.2.3  
Troubleshooting

3  

60
3.1  
Technology in Higher Education
3.2  
Using Technology in Lectures and Seminars
3.3  
Principles of Appropriate Use of Technology

4  
E-LEARNING IN HIGHER EDUCATION
(IVANA CIMERMANOVÁ)

82
4.1  
e-Learning
4.2  
Participants in e -Learning
4.3  
Creating Sense of Presence in Virtual Learning Environment
4.4  
Designing Tasks fo r e-Learning
4.5  
Interactions in e -Learning

5  
TEACHING MATERIALS: DESIGNING TEACHING TEXTS
(SILVIA POKRIVČÁKOVÁ, ANTON POKRIVČÁK)

103
5.1  
Position of the Universit y Text book in Multimedia Educational Environment
5.2  
Components and Qualities of the Modern Universit y Text book
5.2.1  
Readability and Comprehensibilit y of a University Textbook
5.3  
Process of Creating a Textbook
5.3.1  
Possibilities of the evaluation of quality of university textbooks

6  
DEVELOPMENT OF LEARNER AUTONOMY
(BOŽENA HORVÁTHOVÁ)

120
6.1  
Learner Aut onomy in Higher Education
6.1.1  
Relationship Between Autonomy and Dependence
6.1.2  
History and Importance of Learner Autonomy
6.1.3  
Definition of Autonomy
6.1.4  
Autonomy as Process
6.1.6  
Teacher and Learner Roles
6.1.5  
Components of Autonomy and Decision-making
6.2  
Designing course based on Learner Autonomy
6.2.1  
Autonomy within Independent Learning and Classroom Learning
6.2.2  
Frameworks for Implementing Autonomy in Classroom Learning
6.2.2.1  
Course Strategy for Learner Autonomy
6.2.2.2  
Design Principles for Course Developing Autonomy
6.2.2.3  
Teaching Style Framework
6.2.2.4  
Framework based on Stages in the Development of Learner Autonomy

7  
ASSESSMENT IN HIGHER EDUCATION
(ZUZANA STRAKOVÁ)

137
7.1  
Assessment in higher education – system and principles
7.1.1  
Exams and continuous assessment
7.2  
Exams and continuous assessment
7.3  
Formative and s ummat ive asses sment and giving feedback to students
7.4  
Assessment in the course design

8  
ACADEMIC RESEARCH
(SILVIA POKRIVČÁKOVÁ, ANTON POKRIVČÁK)

152
8.1  
Research in General, Its Objectives and Types
8.2  
Academic Research
8.2.1  
Academic research procedure
8.3  
Types (Genres) of Research Papers
8.4  
Language of Res earch Works
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020