Daniela Slančová (ed.), Iveta Žarnovská (ed.)


2. študentská vedecká konferencia

Zborník príspevkovISBN 80-8068-511-8


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
  
  
Sekcia estetiky, vied o umení a kulturológie
  
7
  
„Metafyzika vône“
Štefan HAŠKO
14
22
  
35
42
50
  
  
Sekcia filozofie a etiky
56
64
76
91
107
120
  
129
153
  
  
Sekcia histórie a politológie
160
173
196
211
225
237
245
259
267
274
287
  
  
Sekcia lingvistiky
294
302
321
339
  
345
354
364
378
  
  
Sekcia literárnej vedy
390
  
Premeny lyrického subjektu
Jozef PALAŠČÁK
401
417
  
  
Sekcia masmédií
423
435
445
454
  
Sekcia prekladateľstva a tlmočníctva
464
477
490
495
  
  
Sekcia psychológie, pedagogiky, vzdelávania dospelých a sociálnej práce
505
521
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020