Jaroslava Stašková


Written Discourse in University SettingsISBN 80-8068-420-0


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
1
2
4
  
Rhetorical tradition
  
Applied genre analysis
11
  
Mission tasks and status of higher education institutions
  
Aspects of academic work
  
Academic community
17
  
Student-written genres
  
Pedagogical genres
27
  
Abstracts
  
Research articles
  
Monographs
40
  
Internal communication
  
External communication
  
Support genres
61
63
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020